SDDC là tương lai của giới công nghệ

Theo báo cáo đánh giá và dự đoán của Gartner về xu hướng các công nghệ sắp tới, Gartner cho rằng SDDC sẽ là tương lai  của hạ tầng Trung Tâm Dữ Liệu, ứng dụng và hạ tầng sẽ được xác định bằng phần mềm. CNTT sẽ không thể làm việc với chương trình, thành phần đã được xác định trước, nó cần có một hạ tầng động và linh hoạt hơn.

Xu hướng công nghệ hiện nay SDDC

Ngành CNTT đang dần chuyển sang xu hướng tiếp cận “định nghĩa bằng phần mềm” (Software-Defined) trong việc quản lý các Trung Tâm Dữ liệu. SDDC (software-defined data center) giúp cho hệ thống của khách hàng gắn kết chặt chẽ hơn, linh động hơn, cho phép tận dụng tối ưu các dịch vụ điện toán đám mây tư nhân (private cloud) và đám mây công cộng (Public cloud). Về cơ bản, kiến trúc của một SDDC gồm networking, storage, server và security – tất cả đều được ảo hóa để cung cấp các dịch vụ cho trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

sddc

Xu hướng tiếp cận theo SDDC

Ở thời kỳ đầu để xây dựng một hệ thống Trung Tâm Dữ Liệu hoàn chỉnh (bao gồm hệ thống Network, Storage, Server và Security) theo hướng “định nghĩa bằng phần cứng” (Hardware-Defined), hệ thống khách hàng đều phải phụ thuộc vào thiết bị và công nghệ độc quyền của mỗi hãng lớn và việc tích hợp công nghệ của hãng này với công nghệ của các hãng khác cũng không hoàn toàn tương thích để phục vụ được cho bất kỳ ứng dụng nào.

Kiến trúc Hyperscale ra đời sử dụng được cho bất kỳ thành phần phần cứng nào, nhưng kiến trúc này cũng chỉ phục vụ được cho các nền tảng và một số các ứng dụng đặc thù của khách hàng.

Để giải quyết các hạn chế của 2 kiến trúc trên, kiến trúc của SDDC được áp dụng nhiều nhất cho các doanh nghiệp trong tương lai, kiến trúc giải pháp phải đáp ứng được bốn yêu cầu chính của một Trung Tâm Dữ Liệu thế hệ mới như sau:

  • Thứ nhất: khi phát triển lên các ứng dụng điện toán đám mây, kiến trúc vẫn phải đáp ứng được các yêu cầu của ứng dụng truyền thống, mà không làm phá vỡ kiến trúc của Trung Tâm Dữ Liệu hiện tại.
  • Thứ hai: kiến trúc phải cho phép các tổ chức CNTT xây dựng được hạ tầng và phát triển được các ứng dụng dựa trên môi trường ảo hóa hiện có của mình.
  • Thứ ba: kiến trúc phải cho phép tận dụng và tối ưu được các dịch vụ điện toán đám mây tư nhân (private cloud) và đám mây công cộng (Public cloud)

Cuối cùng: kiến trúc phải đảm bảo an toàn trong khi vẫn dễ dàng mở rộng và cung cấp các dịch vụ cho người dùng cuối một cách linh động.

Kiến trúc của SDDC

SDDC là tầm nhìn cho cơ sở hạ tầng CNTT thế hệ mới, mở rộng khái niệm ảo hóa và tự động hóa các nguồn tài nguyên và dịch vụ để tiến tới mục tiêu xây dựng ITaaS (IT as a Service)

Tất cả các thành phần trong kiến trúc SDDC bao gồm networking, storage, CPU và Security đều sẽ được ảo hóa và cung cấp như là 1 dịch vụ.

kien-truc

Kiến trúc Software-Defined Data Center của VMware

Các thành phần lõi của kiến trúc SDDC cơ bản bao gồm các thành phần:

  • Compute Virtualization: công nghệ ảo hóa được cài đặt trên máy tính
  • Software defined Networking (SDN): cung cấp network virtualization, cho phép gộp các tài nguyên mạng và các phần mềm thành một mạng ảo hướng phần mềm
  • Software defined Storage (SDS): cung cấp lưu trữ ảo hóa với các yêu cầu cao về hiệu suất và độ bền vững
  • Management and automation software: cho phép quản trị viên theo dõi, kiểm soát và quản lý tất cả các thành phần của 1 SDDC

Thay cho lời kết

Công nghệ luôn luôn thay đổi và hệ thống cũng cần phải có một hạ tầng để đáp ứng được sự thay đổi đó,  SDDC giúp cho các nhà phân tích nhìn nhận rõ hơn về xu hướng của CNTT và có những chiến lược phù hợp cho hệ thống IT của mình sắp tới.